Kontaktinformasjon: 
Vaktmester Karl Rune Rudolfsen  
Mob. 90531612 
vaktmester@torshov5.no