Barnevognparkering

Borettslaget har 12 plasser til parkering av barnevogner innendørs.

Søknad om plass med navn, andelsnr. og mobilnr. sendes til styret@torshov5.no. (Obs. gi beskjed hvis det er dobbelt-/tvillingvogn).

Husk å si fra når du ikke lengre trenger plassen og lever tilbake nøklene til styret.

Retningslinjer

  • Det vil bli opprettet venteliste hvis plassene fylles opp.
  • Det er i utgangspunkt kun anledning til å parkere en barnevogn per leilighet.
  • De som bor i oppganger med mange barnevogner vil bli prioritert.
  • Barnevogner som ikke brukes jevnlig må oppbevares i egen bod – ikke i barnevognparkering.
  • Ved salg av leiligheten kan plassen og nøklene ikke gis til den nye andelseieren uten styrets godkjenning. 

Vi minner om at det ikke er tillatt å sette barnevogner i trappeoppganger fordi de blokkerer rømningsveier.