Brannsikkerhet

Alle beboere plikter å gjør seg kjent med branninstruksen, og spesielt om rømningsveier, betjening av brannvarslingsanlegget og plassering og bruk av slukkeutstyr i leiligheten og fellesarealer. Foreldre er ansvarlige for å gi denne informasjonen til barn og ungdom. 

Det skal ikke oppbevares personlige eiendeler i oppgangene. Hensatte eiendeler i oppgangene og fellesarealene vil bli fjernet.

Se egen informasjon om ildsted på nettsidene. Dette gjelder spesielt ved montering av nytt ildsted. Ikke alle pipeløp er i bruk for fyring.

Last ned Branninstruks for Torshov Kv V her.

Leiligheten skal være utstyrt med følgende brannvernsutstyr:

  • Fastmontert(e) røyk-/branndetektorer som har sirene og er koblet til borettslagets felles brannvarslingsanlegg
  • husbrannslange  eller brannslukningsapparat
  • brannteppe

Dette brannvernutstyret tilhører hver enkelt leilighet, og må under ingen omstendighet fjernes. Dersom utstyret er defekt meldes dette skriftlig til styret.

I tillegg anbefales det at andelseiere selv monterer røykvarslere på soverom.

Brannvarslingsanlegg

Borettslaget har et felles brannalarmanlegg. Her får du en kort innføring i hvordan det virker:

Detektorene skal i normal tilstand blinke rødt. Dette indikerer at systemet er i drift. Dersom detektoren blir utløst, vil den lyse stabilt rødt. Dette indikerer at det er den detektoren som er utløst. Det betyr at dersom alarmen går, men detektoren i din egen leilighet blinker, er det en annen detektor som har startet alarmen, og du må til brannmannspanelet i 1.etg for å sjekke.

Det er installert brannmannspanel i første etasje i alle oppganger i gården. I to av oppgangene er det montert hovedsentraler: Omsens gt. 12 A og Krebs' gt. 7 A. 

Brannalarmanlegget i gården er koblet sammen, slik at det ved brann vil gå alarm både i den oppgangen hvor det brenner, og i de to nabooppgangene.

Kommer brannvesenet når alarmen går?
Brannalarmanlegget er ikke koblet direkte til brannvesenet. Brannvesenet rykker derfor ikke ut når alarmen går. Ring brannvesenet (tlf. 110) hvis det er brann.

Hva gjør du hvis du utløser brannalarmen uten at det brenner?
Når brannalarmen (forvarselet) utløses i en leilighet og det er falsk alarm, har man tre minutter på seg til å skru den av før det begynner å ule i alle naboleilighetene (samme og tilstøtende oppganger).

Alarmen skrus av på brannmannspanelet i 1. etasje i oppgangen (med mindre man har fått montert en egen avstillingsknapp i leiligheten). Bruksanvisning for hvordan man skrur av brannalarmen er hengt opp ved brannmannspanelene i alle oppgangene. Du kan også laste ned bruksanvisninger her:

Last ned utførlig instruks for brannvarslingsanlegg her.

Skal du pusse opp leiligheten e.l.?
Detektoren kan reagere på byggestøv og lignende ved oppussing. Dekk til detektoren med en plastpose for å unngå at den utløses. Detektoren kan også reagere på damp/vann.