Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i forsikringsselskapet Gjensidige. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha innboforsikring som dekker innbo og løsøre.

Andelseiere melder inn skader til Gjensidige via forretningsfører OBF på e-post firmapost@obf.no. Oppgi navn på borettslaget, andelsnummer, beskriv skadeomfang og kontaktinformasjon. E-post besvares kun i vanlig kontortid.

Forsikringsnummeret er 83548655

Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer umiddelbart sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Ved akutt vannlekkasje skal stoppekraner i kjelleren stenges av. 

Oppstår omfattende skade som andelseier ikke selv er i stand til å begrense eller fare for tap av store verdier (f.eks. omfattende vannlekkasje, flere leiligheter berørt o.l.) skal Gjensidige Skadeavdeling (bedrift) på tlf. 03100, fra utlandet tlf. (+47) 915 03 100, tilkalles for akutt “førstehjelp”. De vil rykke ut for å begrense skadeomfanget. Styret kontaktes ved behov for bistand.

Egenandel 

Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 10 000. Andelseier belastes for egenandelen.