Fremleie og kortidsutleie

Vilkår for fremleie

Hovedregelen er at andelseieren selv må ha bodd i leiligheten i ett av de to siste årene, og det kan maksimalt leies ut for en periode på til sammen tre år. Styret kan bare nekte utleie om det foreligger saklig grunn til dette. Det vises til borettslagsloven § 5-4.  
 
Kravet om at andelseier må ha bodd i leiligheten en viss periode gjelder ikke dersom utleie er begrunnet i andelseierens fravær pga. jobb, utdanning, sykdom eller dersom du skal leie ut til nære familiemedlemmer. Det vises til borettslagsloven § 5-6.  

Søknad om fremleie:

  1. Bruk søknadsskjemaet:  SØKNAD OM BRUKSOVERLATING
  2. Når leietaker har signert leiekontrakten skal styret ha kopi av kontrakten

Utleie når andelseieren selv bor i leiligheten

Andelseier kan leie ut deler av boligen uten å søke om godkjenning fra styret forutsatt at andelseier selv bor i leiligheten i samme tidsrom. Det samme gjelder ved utleie gjennom tjenester som Airbnb forutsatt at andelseieren samtidig bor i leiligheten, det vil si er tilstede i leiligheten i samme tidsrom. Dersom andelseier derimot skal leie ut hele leiligheten uten å selv bo der, må det søkes godkjenning fra styret iht. reglene for fremleie. Unntaket fra denne reglen er korttidsutleie for inntill 30 dager pr år.

Korttidsutleie

I borettslag kan andelseier leie ut hele boligen i inntil 30 døgn pr år. Utleie uover dette antall dager forutsetter godkjenning av styret iht. regler om fremleie. Dersom bruken av leiligheten kan anses som næringsvirksomhet, for eksempel hyppig korttidsutleie til turister med karakter av hotelldrift, kommersiell virksomhet o.l., vil det kunne være ulovlig i borettslag, og kan resultere i pålegg om tvangssalg av leiligheten.

Andelseiers ansvar i utleieperioden 

Utleieforholdet reduserer ikke andelseierens plikter og ansvar overfor borettslaget. Andelseier er også i utleieperioden ansvarlig for at bruken er i samsvar med borettslagets vedtekter og borettslagslovens bestemmelser. Andelseier er ansvarlig for å gjøre leietaker kjent med vedtektene i borettslaget, husordensregler og borettslagets bestemmelser for øvrig. Dersom leietaker oppfører seg slik at det er fare for ødeleggelser eller vesentlig forringing av eiendommen, eller slik at det er til alvorlig plage eller sjenanse for andre i borettslaget, vil styret kreve at leietaker flytter. Det vises til borettslagsloven § 5-8. 
 
Andelseier er ansvarlig for innbetaling av husleie til borettslaget i leieperioden. 


Reaksjoner på utleie uten styrets godkjennelse 

Utleie uten styret godkjenning er brudd på borettslagets vedtekter og borettslagslovens bestemmelser, og vil kunne resultere i pålegg om å flytte eller tvangssalg av leiligheten. Det vises til borettslagsloven § 5-9.