Ildsted

Ved montering av ildsted skal kun kvalifisert montør benyttes og montering skal gjøres iht. gjeldende krav. Ved montering skal det gjennomføres en kvalifisert kontroll. 

Pipeløp i leiligheten må være synlig for inspeksjon og ildsted skal holde korrekt avstand til brennbart materiale iht. gjeldende krav. 

Montering av ildsted skal meldes til Brann - og redningsetaten i Oslo (OBRE) ved Boligseksjonen med kopi til styret jfr. gjeldende offentlige krav og borettslagets vedtekter. Skjema og veileder fra OBRE finnes her.

Viktig informasjon

Alle leiligheter har tilgang til minst ett pipeløp men ikke alle pipeløp kan tas i bruk for fyring etter piperehabiliteringen i 2012. 

Egne plantegninger viser hvilke pipeløp som er rehabilitert og i bruk i dag. 
Disse finnes som oppslag i alle kjellere og kan lastes ned her: Hegermanns gate 10 til Omsens gate 12A og Omsens gate 12B til Vogts gate 59

Om piperehabiliteringen i 2012 
Pipeløp ble rehabilitert ved at upresise gjenmuringer, krater, røykrørtilkoblinger, feie- og sotluker ble utbedret. Det ble ikke rehabilitert med stål- eller keramikkrør eller glidestøp.