Oppussing og vedlikehold

Her finner du mer informasjon om oppussing av leilighetene og om større vedlikeholdsarbeid i borettslaget.

Til venstre er lenker til informasjon om oppussing av egen leilighet og om større vedlikeholdsprosjekter som gjennomføres av borettslaget.

Vedlikeholdsplan 2013-2022

Borettslaget fikk i 2012 utarbeidet en tilstandsrapport av OBF Teknisk. Rapporten danner grunnlag for vedlikeholdsplanen for perioden 2013-2022. Planen oppdateres løpende og styret rapporterer årlig på generalforsamlingen om prioriteringer og status for arbeidet. Av større vedlikeholdsoppgaver som det jobbes med kan nevnes:

  • Brannforebyggende tiltak
  • Vann- og avløpsrør
  • Vinduer og hovedinngangsdører
  • Fasade, brannbalkonger og tak

Mer informasjon om vedlikeholdsplanen og fremdrift beskrives i den årlige årsberetningen til generalforsamlingen.