Dører og vinduer

Vedlikehold av inngangsdøren og vinduer i leiligheten

Andelseier er ansvarlig for vedlikehold av inngangsdøren og vinduer i egen leilighet med unntak av utskifting av vinduer og inngangsdøren. Andelseiers vedlikeholdsplikt omfatter også riper, knuste glass o.l. skader. Alle innvendige vinduer og dører er andelseieren selv fullt ut ansvarlig for.

Hvis det er skade på vindusruten (sprekker, knust o.l.) bes andelseier ta konktakt med styret. Nytt glass må bestilles fra vindusprodusenten Byklevindu via styret.

Inngangsdør i leiligheten

Synes du at inngangsdøren i leiligheten "klaprer"/"smeller" (f.eks. når ytterdøren eller nabonene åpner og lukker dørene sine), hører du mer støy fra trapperommet enn vanlig, eller trekker det fra døren? Da kan det være på tide å stramme dørbladet tettere til karmen. Det gjøres enkelt ved å justere sluttstykket i dørkarmen.

På sluttstykket sitter det to små "tannhjull". Se bilde. Disse kan dreies rundt ved å bruke en liten skrutrekker o.l.  Hvis du justerer døren for tett kan det blir vanskelig å lukke døren. Det kan kreve litt finjusteringer å få det perfekt. Hvis teksten ("TrioVing") på sluttstykket er opp ned skal man dreie tannhjulet nedover, og oppover hvis teksten vender riktig vei, og mottsatt for å løsne litt hvis døren blir for stram. 

Inngangsdøren har fargekoden: NCS XXXX. Inngangsdørene ble montert 19XX.