Vann- og avløpsrør

Borettslaget jobber med å utbedre vann- og avløpsrør. Dette er et langsiktig prosjekt. På denne siden vil vi dele oppdatert informasjon om prosjektet.

Status per 31. januar 2016:

I februar 2016 vil det ble gjennomført videokontroll av bunn- og uttrekksledninger for å kartlegge omfang og behov for rehabilitering. Styret vil presentere forslag til fremdriftplan for vann- og avløpsrør på generalforsamlingen våren 2016.

Rehabiliteringen kan medføre betydelig gravearbeid utvendig langs fasaden slik at styret samtidig ønsker å innhente tilbud på drenering. Vi ser for oss at prosjektet vil ha følgende elementer:

  • Forundersøkelse bunn- og uttrekksledninger, komplett rørinspeksjon og trasepåvisning. 

  • Innvendig reparasjon av bunn- og uttrekksledninger (på bakgrunn av forundersøkelse/valg av løsning, rehabilitering med strømpe er foretrukket løsning der det er mulig)
  • Utskifting av vanninnlegg. 

  • Rehabilitering av overvannsledninger. 

  • Komplett drenering, opsjon. 

  • Nedgravde avfallscontainere, opsjon. 


Rehabilitering av vann og avløp

Rehabilitering av vann og avløp er den mest krevende og omfattende oppgaven. I 2013-14 har Obos Prosjekt bistått styret med å oppdatere kunnskapen om tilstanden og alternativer for utbedringer. De mener at tilstanden ennå ikke er kritisk og tror ikke det vil bli det i løpet av ca. 5-10 år men tar forbehold om at hvis skadefrekvens øker bør en vurdere å fremskynde en større rehabilitering. Tatt i betraktning av antatte svake bunn- og uttrekksledninger bør sanitæranlegget være rehabilitert i løpet av 5-10 år fra 2015. Obos Prosjekt har skissert en fremdriftsplan for en total rehabilitering som kan være ferdigstilt i 2018.

Styrets prioritering er i 2015-2016 å rehabilitere vanninntak og bunnledninger. Å gjennomføre disse tiltak nå mener styret muliggjør å utsette et større rehabiliteringsprosjekt. Ser vi på skadehistorikken og fagvurderingene er det ikke noe som tilsier at behovet for en omfattende rehabilitering av vann- og soilrør er akutt.

Likevel må borettslaget ta høyde for at et større prosjekt bør besluttes i løpet av de neste årene og antakelig gjennomføres i løpet av 5-15 år avhengig av valgt løsning. Oppstår det alvorlige lekkasjer fra fellesrør kan det fremtvinge en raskere rehabilitering.

Styret henviser til borettslagets årsberetning for mer informasjon om vedlikeholdsarbeid på vann- og avløpsrørene.