Parkering

Borettslaget har ikke egne parkeringsplasser til bil eller motorsykkel/mopet/scooter. Det finnes offentlig parkering i gatene rundt borettslaget (Hegermanns gt, Omsens gate og Krebs' gate). Nærmeste ladestasjoner er i Omsens gate.

Biler skal ikke parkeres i gårdsrommet. Vi ber andelseiere som har håndverkere på oppdrag å sørge for at disse ikke parkere i bakgården.

Ved kjøring i bakgården ifm. levering/henting skal det vises hensyn. Det skal ikke kjøres på eller settes tunge gjenstander på gressplenen. Portene skal holdes lukket.

Husk at vi mange mange barn som leker i bakgården.