Sykkelparkering

Borettslaget disponerer et begrenset antall sykkelplasser i søppelrommet.  Søknad om sykkelparkering kan leveres i styrets postkasse i Omsens gate 12 A eller sendes på e-post til styret@torshov5.no. Det må påregnes noe ventetid da det for tiden er venteliste.

Sykler som parkeres utvendig i gårdens skal settes i ett av de to to sykkelparkringsområder henholdsvis ved portrommet Krebs gate og Hegermanns gate. Sykker som hensettes andre steder i gården vil bli fjernet av vaktmester på eget ansvar.

Motorkjøretøyer som scooter og motorsykkel skal parkeres ute på gaten.