Utvidelse og sammenslåing av leiligheter

Retningslinjer for utvidelse av leiligheter til kjeller, lofts og sammenslåing av leiligheter:

Sammenslåing av leiligheter

Styret behandler søknad om sammen slåing av leiligheter iht. retningslinjer:

  • Leiligheter i alle etasjer kan slås sammen horisontalt eller vertikalt der Plan og bygningsetaten godkjenner dette. Det tas forbehold om at sammenslåing ikke blokkerer muligheten for utbygging av velegnede arealer i kjeller eller på loft.
  • Der det er 3 leiligheter i etasjen kan sideleilighetene sammen kjøpe ledig midtleilighet og dele denne. 

Loft- og kjellerutbygging

Borettslaget har vedtatt at fellesarealer i kjeller og loft skal kunne tillegges vertikalt tilstøtende andelsleilighet som boligareal, forutsatt at andelseieren søker om det, og forutsatt at vilkårene for utbygging for øvrig er til stede. 

Styret har fullmakt til, og forutsettes å godkjenne standard lofts- og kjellerutbygginger, dersom det ikke foreligger tungtveiende innvendinger fra naboer. 

Det gjelder egne juridisk bindende retningslinjer for Torshovkvartalene for endringer av fasaden. Kontakt Plan-og-bygningsetaten for mer informasjon. Retningslinje kan lastes ned her.

Utbyggingssaker som er avvist eller ikke innvilget av styret kan tas opp på generalforsamlingen som kan endre styrets avgjørelse med to tredjedels flertall jfr borettslagslovens § 8-9.