Generalforsamling

Borettslaget avholder ordinær generalforsamling i april eller mai måned. 

Andelseiere eller eiendomsmeglere kan kontakte borettslagets forretningsfører for å få tilsendt årsberetninger og protokoller fra tidligere avholdte generalforsamlinger.