Salg

Meglere
Meglere bes kontakte borettslagets forretningsførerer Oslo og Omegn Boligforvaltning (OBF) for boligopplysninger ved salg av leilighet.

Selge leiligheten selv
Vurderer du å selge leiligheten din selv ber vi deg ta kontakt med borettslagets forretningsførerer for å gjøre deg kjent med salgsprosessen og, herunder avklaring av forkjøpsrett og aktuelle gebyrer.

Overdra leiligheten til familie
Ta  kontakt med forretningsfører hvis du skal overdra andelen til familie. Se også vilkårene i vedtektene for informasjon.

Brannsikringsutstyr må være på plass ved overtakelse av leiligheten
Vi ber selger og kjøper sørge for at brannsikringsutstyr er på plass i leiligheten ved overtakelse som forutsatt i godkjenning av den nye andelseieren. Se sjekkliste ved overtakelse.

Faktura felleskostnader
Vi får ofte spørsmål fra melgere og nye andelseiere som lurer på når de får tilsendt faktura for felleskostnader. Faktura blir sendt til den nye eieren direkte fra vår forretningsfører OBF. Det kan erfaringsmessig ta noen uker før man mottar første faktura i posten. 

Vi anbefaler jeg at selger bekoster felleskostnadene i overtakelsesmåneden, og får de dager som er betalt etter overtakelsesdatoen refundert av megler i oppgjøret. Dermed vil det ikke oppstå betalingsmislighold og unødvendige purregebyr fra OBF. Det kan nemlig ta noen dager før eierskiftet blir registerert av OBF og nye giroer utstedt til kjøper.