Sjekkliste ved overtagelse

Nye andelseiere godkjennes under følgende forutsetninger:

  • Fellesutgiftene samt renter må være betalt og à jour pr. overtagelsesdato. 
  • Leiligheten overtas i den stand den befinner seg uten kostnad eller ansvar for borettslaget. 
  • Leiligheten skal være utstyrt med følgende brannsikkerhetsutstyr: 
  1. Fastmontert(e) røyk-/branndetektorer som har sirene og er koblet til borettslagets felles brannvarslingsanlegg
  2. Ett stk husbrannslange eller brannslukningsapparat
  3. Ett stk brannteppe

Dersom nevnte forutsetninger ikke er oppfylt eller ikke kan oppfylles, er kjøper ikke godkjent som ny andelseier. I så fall er avslaget endelig dersom søksmål ikke er reist innen 30 dager (se §16 i lov om borettslag).