Valg av nytt styre

På generalforsamlingen skal det velges styreleder, to styremedlemmer og to vara-medlemmer. Styreleder og ett styremedlem stiller til gjenvalg.
Vi oppfordrer andelseiere som er interessert i å stille til valg eller som har spørsmål rundt dette til å ta kontakt på styret@torshov5.no.